RAPORT DE ACTIVITATE

AL CONSILIERULUI LOCAL BELENYESI CSABA PE

ANUL 2012

În temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire la administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia actuală în domeniu, prin prisma acestui raport de activitate, aduc la cunoştinţa publicului larg, activitatea de consilier desfăşurată în cadrul Consiliul Local al Comunei Găneşti, judeţul Mureş în perioada 27.06.2012-31.12.2012.

Raportul pe care îl prezint, este o parte a activităţii pe care am avut-o în calitate de reprezentant al comunităţii din comuna Găneşti în anul 2012, ales din partea Uniunii Social-Liberale (USL) Găneşti.

În anul 2012 am participat la toate şedinţele din cadrul comisiei de specialitate din care fac parte, precum şi la toate şedinţele ordinare întrunite ale Consiliul Local al comunei Găneşti. 

Menţionez că am luat parte şi am votat la toate proiectele de hotărâre expuse. Vizând interesul cetăţeanului, am avut şi abţineri sau am votat împotriva a câtorva proiecte de hotărâre.

Am încercat să identific nevoile comunei, priorităţile, problemele cu care se confruntă cetăţenii, indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunoştinţa executivului şi am urmărit rezolvarea lor acolo unde era cazul. Punctele aduse la cunoştinţă s-au axat atât pe părerile personale, ale alianţei din care fac parte, dar şi pe discuţiile avute cu cetăţenii comunei în această perioadă.

Pentru fiecare şedinţă de comisie sau de plen a Consiliului Local al Comunei Găneşti am luat la cunoștință ordinea de zi, am studiat amănunţit proiectele de hotărâre propuse, procesele verbale de şedinţă, iar în cadrul comisiei am dezbătut problemele supuse avizării Comisiei, solicitând în anumite situaţii, acolo unde se impunea acest lucru, explicaţii şi detalii de la factorii responsabili cadrul Primăriei Comunei Găneşti, a organismelor de resort sau de la iniţiatorii  proiectelor de hotărâre.

În această perioadă am luat cuvântul de mai multe ori în plen sau înaintea ordinii de zi, vizând problemele comunei noastre.

De asemenea, în calitate de consilier local, am participat la o serie de şedinţe, acţiuni, manifestări culturale, educative şi sportive, desfăşurate pe raza Comunei.

În cadrul şedinţei Consiliului local din data de 27.06.2012 am fost propus pentru funcţia de membru al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, iar în cadrul şedinţei Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii din data de  09.07.2012  am fost ales Preşedinte al acestei Comisii. Astfel, comisia de specialitate în care îmi desfăşor activitatea ca ales local este Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii din cadrul Consiliului Local al comunei Găneşti.

Ca Preşedinte al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii am condus şase şedinţe de comisie în această perioadă.

În cadrul Şedinţei de Consiliu Local al Comunei Găneşti din data de 27.09.2012 am fost propus şi numit Responsabil cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenţă al Comunei Gănești.

În calitate de ales local, am depus la termen şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, declaraţia de interese şi avere personală.

 Îmi exprim regretul că nu am reuşit să rezolv mai multe probleme sesizate de către cetăţenii comunei Găneşti, însă voi fi întotdeauna prezent în mijlocul dumnealor, încercând să-i sprijin. Doresc să mulţumesc tuturor concetăţenilor mei pentru încrederea pe care mi-au acordat-o şi îi asigur de întreaga mea recunoştinţă şi disponibilitate în a le fi util.

Găneşti                                                      Cu deosebită consideraţie,

31.12.2012                                                                  Consilier local,

                                                                               Belenyesi Csaba.

Reclame